Fetofetal transfusion

 

Då identiska tvillingar har gemensamma fosterhinnor och gemensam moderkaka finns en 15 % risk för fetofetal transfusion (FFT).

Vid FFT är den ena tvillingens arteriella blodcirkulation i förbindelse till den andra tvillingens venösa blodcirkulation. Då hämmas donator-tvillingens tillväxt medan mottagar-tvillingen får för mycket blodceller (polycytemi) och vätskeansamling i vävnader (hydrops). 

Ifall FFT inte upptäcks i tid och förblir obehandlad är risken att mista barnen 60-100%. Behandlingen baserar sig på att avlägsna fostervatten från mottagar-tvillingens hinnsäck och på så sätt förlänga graviditeten längd, samt förbättra barnens överlevnadsmöjligheter. En nyare och effektivare teknik är laserkoagulation av blodkärlsförbindelsen mellan fostren. 

 

Referenser:

Purho J., Nuutila M. & Heikinheimo O. 2008. Kaksosraskaudet. Duodecim 124(10):1111-9. Viitattu 26.6.2010.