Käpy ry:n tapaamiset

Käpy ry järjestää vertaistukiryhmien kokoontumisia eri puolilla Suomea. Keskusteluryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapsensa menettäneet vanhemmat ja heidän läheisensä. Myös kohtukuolemavanhemmat käyvät Kävyn vertaistukiryhmissä, monissa ryhmissä heitä on jopa enemmistö.

Toimintaan ei tarvitse osallistua säännöllisesti. Keskusteluille ei ole ennalta määrättyjä aiheita, vaan ne muodostuvat osallistujien esille nostamien aiheiden perusteella. Tilaisuudet ovat luottamuksellisia ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen ryhmänohjaajalle.

Vertaistukiryhmien ohjaajat ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia, jotka ovat myös itse kokeneet lapsen menetyksen. Ryhmien kokoontumisaikataulut ja -paikat löytyvät Kävyn nettisivuilta.