Anhöriga och professionella

Detta avsnitt är sammanställt som ett stöd för nära och kära, samt professionella. Sorgbeskedet är en stor chock också för släkt och vänner. Dessutom oroar de sig över hur det döda barnets föräldrar orkar och i vilket tillstånd de befinner sig i. Den viktigaste uppgiften för släktingar och vänner är att stödja familjen i sorgen på det sätt som familjen önskar. Utbildad personal berörs också av den intrauterina fosterdöden och situationen är svår även för dem. Alla familjer är olika och ett sätt att handla lämpar sig inte för alla. Det viktigaste är att vara närvarande och lyssna på familjens önskemål.