Praktisk information

Det är en stor sorg för hela familjen när barnet dör i magen. Förutom sorgen måste föräldrarna vare sig de vill det eller inte ta itu med olika praktiska saker: ett barn som dött i livmodern ska födas och begravas. Man kan ordna en minnesstund för barnet. Föräldrarna måste återvända till arbetet eller studierna. Livet forsätter även om det inte känns så för den som precis kommit i kontakt med döden. Det praktiska kan man få hjälp med om man saknar krafter, och hjälp ska man också be att få. Under denna rubrik behandlas hur man kan ordna det praktiska.