Reaktiovaihe

Sokkivaihe puuduttaa tunteita, reaktiovaihe päästää ne irti. Tunteet voivat läikkyä ja vaihdella laidasta toiseen ja hämmentää myös kokijansa. Reaktiovaiheessa ilmenee myös muisti- ja keskittymisvaikeuksia, jotka saattavat yltää pitkälle seuraavaan vaiheeseen. Ajatus katkoo ja mieleen painaminen on vaikeaa, ja olo saattaa olla levoton, jopa hajanainen. Nämä reaktiot saattavat kestää pidempään kuin tunnereaktiot, niitä on joskus sen vuoksi vaikea yhdistää enää tapahtuneeseen.

Reaktiovaihe saattaa ottaa niin voimille, että se haluttaisiin ohittaa. Se on tietysti ymmärrettävää, mutta pitkään jatkuva tunnereaktioiden estäminen voi ajan kuluessa näyttäytyä kyynisyytenä, joka heijastuu myös työstymis- ja käsittelyvaiheeseen.