Termistöä ja yleisyyksiä

Keskenmenot

Noin 10-15 % tiedossa olevista raskauksista päättyy keskenmenoon, suurin osa niistä kahdeksan ensimmäisen raskausviikon aikana, yleensä kuitenkin ennen 12. raskausviikon täyttymistä. Keskenmenolla tarkoitetaan lapsen menehtymistä ennen 23. raskausviikon alkua. Raskausviikon 22 jälkeen tapahtuva tai yli 500g painavan vauvan kuolemaa kutsutaan kohtukuolemaksi. On arvioitu, että jopa kolmasosa raskauksista keskeytyy itsestään. Suurin osa keskenmenoista tapahtuu aivan raskauden alkuvaiheessa ennen kuin nainen on tietoinen raskaudestaan, siksi luotettavia tilastoja on hyvin vaikea koota. Suomessa hoidetaan kuitenkin vuosittain 17 000 keskenmenopotilasta. Keskenmenoille on useita syitä, vaikka yksittäiset tapaukset jäävät usein epäselviksi. Yli puolet keskenmenoista johtuu sikiön kromosomipoikkeavuudesta.

 

Pysähtyneet raskaudet

Pysähtyneitä raskauksia esiintyy raskausviikoilla 10-13 noin 2,8 % raskauksista. Näiden varhainen toteaminen mahdollistaa optimaalisen hoidon suunnittelun, minkä voidaan ajatella vähentävän odottamattomia äkillisesti alkavia verisiä vuotoja sekä päivystysaikaan ajoittuvia toimenpiteitä.

 

Raskauden keskeytykset

Raskauden keskeytyksiä tehdään vuosittain yli 10 000. Tähän lukuun on laskettu kaikki vuosittain tehtävät keskeytykset raskauden kestoajasta riippumatta.

 

Prenataalikuolleisuus

Kohtukuolemalla eli prenataalikuolemalla tarkoitetaan 22-viikkoisen tai yli 500g painavan vauvan menehtymistä kohtuun raskauden tai synnytyksen aikana. Arviolta 0,3-0,5 % yli 22-viikkoisista raskauksista päättyy kohtukuolemaan. Suuri osa kohtukuolemista tapahtuu hyvin lähellä laskettua aikaa tai yliaikaisissa raskauksissa.

 

Perinataalikuolleisuus

Perinataalikuolleisuudella tarkoitetaan kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleita. Vuonna 2000 kokonaisperinataalikuolleisuus oli 5,7 promillea (tytöt noin 5 ja pojat noin 6 promillea), määrä on laskettu tuhatta (kuolleena + elävänä) syntynyttä lasta kohti. Perinataalikuolleisuus on kaikissa Pohjoismaissa yhtä yleistä.
Neonataalikuolleisuus

Neonataalikuolleisuudella tarkoitetaan alle 28 vuorokauden ikäisenä kuolleiden määrää tuhatta elävänä syntynyttä kohti. Tuhannesta vähintään 1000 grammaa painavasta lapsesta 2-3 lasta syntyy kuolleena ja yksi lapsi kuolee ensimmäisen elinviikkonsa aikana. Neonataalivaiheen aikana menehtyy siis noin 2,4 promillea elävänä syntyneistä, suurin osa ensimmäisen elinviikkonsa aikana.Imeväiskuolleisuus

Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti syntymävuoden mukaan. Imeväiskuolleisuus on arviolta 3,6 promillea. Elävänä syntyneistä noin 3 %:lla todetaan epämuodostumia (1500-1900 lasta/vuosi), joista joka kolmannella on useita merkittäviä epämuodostumia tai jokin oireyhtymä. Merkittäviä epämuodostumia havaittiin Suomessa keskimäärin 2,9 %:lla elävänä syntyneistä lapsista. Näistä lapsista noin 5 % menehtyy epämuodostuman vuoksi imeväisiässä hoitotoimenpiteistä huolimatta. Merkittäviä epämuodostumia on keskimäärin 18,2 %:lla kuolleena syntyneistä ja näistä 67,9 %:lla kuolinsyy on epämuodostuma. Perinataaliaikana (kuolleena syntyneet ja alle 7 vuorokauden ikäiset) kuolleista 27,3 %:lla ja imeväisiässä (alle vuoden iässä) kuolleista lapsista 44,6 %:lla on merkittäviä epämuodostumia. Kaikkiaan 31,1 %:lla kuolleena syntyneistä ja imeväisiässä kuolleista on epämuodostumia. Epämuodostumien merkitys varhaislapsuuden kuolemansyynä pysyi kuitenkin suunnilleen samalla tasolla, keskimäärin 24,2 %:ssa vuosina 1993-2002; vuosittain keskimäärin 114 lasta syntyi kuolleena tai menehtyi imeväisiässä epämuodostuman vuoksi.

 

Elävänä syntynyt

Vastasyntynyt vauva, joka raskauden kestosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten liikkeitä riippumatta siitä, onko istukka irtaantunut tai napanuora katkaistu.Kokonaishedelmällisyysluku

Laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka yksi nainen synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei hän kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.Kuolleena syntynyt

Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän.Synnytys (syntynyt lapsi)

Vähintään 22 raskausviikon ikäisen tai vähintään 500 gramman painoisen sikiön tai lapsen syntymiseen johtava tapahtuma. 22-23 raskausviikolla (alle 24+0 rvk) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston luvalla tehty raskauden keskeytys ei ole synnytys.

 


Lähteet:

Rita Kreula: Kuvittelenko, vai kuoliko jotain? (s. 148-151)

Sinulle, joka olet menettänyt lapsesi (Tyks)

THL:n syntymärekisteri