Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteri

Suomessa rekisteröidään kohtukuolemia kahteen viralliseen tilastoon, Tilastokeskuksen väestötilastoon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syntymärekisteriin. Kuolleena syntyneiden lasten ilmoittaminen on sairaaloille pakollista.

THL:n syntymärekisteri kerää tiedot kaikista syntymistä, joissa on elävänä syntynyt ja kuolleena syntyneistä 22 raskausviikosta ja/tai 500 grammasta alkaen.

Vuoden 2005-2008 tilastojen mukaan, kuolleena syntyneitä on ollut 186-206 per vuosi eli 0,3 % syntyneistä. Ensimmäisen elinviikon aikana kuolleita on ollut 92-102 per vuosi eli 0,2 % syntyneistä.

THL:n luvut poikkeavat jonkin verran Tilastokeskuksen luvuista. THL:n syntymärekisterin luvuissa ovat mukana kaikki Suomessa syntyneet lapset, kun taas Tilastokeskuksen luvuissa ovat mukana vain Suomen kansalaisten ja pysyvästi Suomessa asuvien lapset.

Ennenaikaisena (ennen 37 täyttä raskausviikkoa) syntyneiden lasten osuus kasvoi 1990-luvun lopulla, mutta se on viime vuosina laskenut hiukan. Vuonna 2001 ennenaikaisia lapsia oli 6,0 prosenttia ja vuonna 2008 vastaava luku oli 5,7 prosenttia. Pienipainoisten (alle 2 500 g) lasten määrä on viime vuosina pysynyt vakaana. Vuonna 2008 pienipainoisia lapsia oli 4,3 prosenttia eli yhtä paljon kuin vuonna 2003.

Perinataalikuolleisuus on laskenut vähitellen: vuonna 1998 kuolleena syntyi tai ensimmäisen elinviikon aikana kuoli 6,6 lasta tuhannesta syntyneestä lapsesta. Vuonna 2008 vastaava luku oli 4,8 promillea. Suomen kuolleisuusluvut ovat edelleen maailman alhaisimpia Norjan, Ruotsin, Islannin ja Japanin rinnalla.

Lähteet:

THL:n asiantuntijat