Fetomaternal blödning

Fetomaternal blödning betyder blödning från fostret via moderkakan till mamman. Detta förekommer i 0,1 % av graviditeter och förorskar nästan utan undantag fosterdöd eller fosterskada och i lindrigare fall anemi hos fostret, samt svullnad (hydrops). Risken för fetomaternal blödning är störst under sista trimestern.

Referenser:

Ulander V-M., Ämmälä P., Sjöberg J.\& Lehtovirta P. 2002.  Massiivinen fetomaternaalivuoto - salakavala ja vakava raskauskomplikaatio. Duodecim 2002;118(6):621-4. Viitattu 26.6.2010.