Sorgreaktioner

Att mista den man älskar påverkar huvud, hjärta, kropp och själ. Vid sorgbearbetningen skådas varje människas unikhet och livserfarenheter.  Det finns ingen som kan berätta vad, när och hur den sörjande ska känna. Alla känslor och tankar är tillåtna och lika rätt och de ska även tas emot och upplevas så. 

Dödsbeskedet orsakar en chock och misstro. Kort därefter kommer kaoset och förvirringen. Smärtan och lidandet inleds då den sörjande inser att döden är slutgiltig och vad det innebär. Känslorna kan vara mycket starka och föväxla från förtvivlan och ångest till behov att isolera sig.

Sorgen kan jämföras med vågor man knappt lägge märke till innan en jättelik våg plötsligt täcker en.Det händer aldrig att två människor upplever vågorna på samma sätt, men trots det är alla känslor normala och friska. Oväntade flodvågor skrämmer en och lämnar en förkrossad. Det är naturligt efter att man mist det älskade barnet. Om man känner sig fängslad av en tanke eller känsla och är ensam med sin sorg är det bra att söka professionell hjälp. Sorgreaktioner i form av känslor, tankar, observationer, beteende, samt särdrag i mammans, pappans, syskonens coh mor- och farföräldrarnas sorg behandlas under egna rubriker.