Att berätta för barnet om döden

- Berätta vid ett lugnt tillfälle.

Det är bäst för barnet att höra om bebisens död från antingen föräldrarna eller någon annan mycket nära människa.

- Var ärlig.

Barnet behöver få åldersanpassad , saklig och sann information om bebisens död. Lyssna på barnets frågor och besvara dem. Den sanna informationen ges för att undvika att barnet utvecklar vanföreställningar.

- Var rak.
Undvik termer som barnet kan missförstå som t.ex. bildspråk: bebisen har åkt på en lång resa eller sover en evig sömn. Istället kan man säga att bebisen har dött och aldrig kommer att komma hem till oss.

- Var närvarande
Den vuxna måste vara rädd på att barnet kan reagera på diverse sätt från att högljutt protestera, nekande gråta eller bli förtvivlad. Första dagen är det braatt vara beredd på att upprepa saken åt barnet flera gånger. Det är viktigt att ta emot barnets känslomässiga reaktioner och att låta bli att be barnet att sluta gråta eller skärpa sig. Det är bra att hålla barnet nära, i famnen, och invänta att reaktionen går över.