Barns reaktion på förlusten

Liksom vuxna kan barn reagera på sorg på många sätt. Barn kan chockerade neka sanningen och försöka undvika smärtan som dödsbeskedet orsakar. Barn uppvisar nödvändigtvis inte genast starka känslor. Deras känslor kan förlamas. En del barn kan däremot vara mycket tröstlösa och protestera starkt. Särskilt småbarn sörjer synligt bara ett kort tag, en stund åt gången. Barn kan försöka dölja sin sorg för föräldrarna för att inte förorsaka mera sorg åt dem. Barn behöver trygghet

Då en liten bebis dör får grundtryggheten i livet  en ordentlig stöt.Den uppkomna rädslan och ångesten framkallar annorlunda reaktioner i barn. Barnet söker trygghet i vardagliga sysslor och kan fortsätta som om inget hänt. De minsta barnen kan klänga sig och vara skygga. För dem är det viktigt att få vara nära föräldrarna. 


Rädlslorna kan förorsaka ångest

Barn kan börja vara rädd för att även föräldrarna eller de själv ska dö. Dödsfruktan kan få barn i skolåldern att vägra gå till skolan. Det är bra att prata om rädslorna och försäkra barnet om att föräldrarna och syskonen inte är i livsfara. Man kan även berätta åt barnet att det är vanligt att vara rädd för att någon ska dö efter att man mist någon till döden. 

Förlusten framkallar motstridiga känslor

Ett sörjande barn kan reagera med ilska och hot. Detta kan uttrycka sig genom att barnet slår och sparkar föräldrarna. Ett argt och olämpligt beteende kan vara barnets sätt att fånga föräldrarnas uppmärksamhet i sorgen, så att de inte brakar samman. Barnet har ett behov att fånga uppmärksamheten. Liksom vuxna lider sörjande barn av koncentrationerssvårigheter och olika kroppsliga symtom.

Bebisens död upplevs som något orättvist och redan ett barn tänker att det sjuka och vuxna männsikor som dör, inte barn. Bebisens död får barnet att acceptera att sådana sanningar inte stämmer och tvingas bygga upp sin livssyn på nytt.