Stöd barnet i sorgen

- Vardagsrutiner är viktiga.
Barnet känner ig tryggare om de vardagliga rutinerna fortsätter så snabbt som möjligt. Rutinerna hjälper barnet att anpassa sig till den ändrade situationen.

- Ge barnet tid

Sorgen kräver tid och rum, en lugnare period i livet. Barnet kan upprepa samma frågor och på sätt bearbeta förlusten och så småningom ökar förståelsen.

- Ge barnet närhet

Även äldre barn kan få ett behov och vilja vara nära föräldrarna eller exempelvis sova med öppen dörr. Detta talar om deras behov av trygghet. Mindre barn kan man tillfälligt låta sova bredvid föräldrarna.

 

- Barn behöver en vuxen förebild i sorgen och sorgebeteendet

Barn skall inte lämnas ensamma i sorgen och det rekommenderas heller inte att dölja sin sorg, utan gråt öppet och prata med barnet om den döda bebisen. Då man gråter är är det bra att berätta varför man är ledsen, så att barnet inte skyller på sig själv.

- Barn behöver hjälp med att uttrycka sorgen i ord

Förklara känslorna: Jag gråter för att jag är så ledsen och sörjer för att jag saknar så mycket.

Barn behöver vuxna för att ta emot känslorna öppet

- Barn kan ha skuldkänslor

Ett litet barn kan känna skuld för dödsfallet och därför är det viktigt att lyssnanoga på barnet och ta bort barnets möjliga skuldkänslor.

- Barn uttrycker sorgen  i teckningar och lekar

Bli inte rädd för dem. Lekarna och teckningarnas innehåll kan i lugn och ro diskuteras med barnet och på så sätt ge sorgen ord.

- Göm inte sorgen


Barnet anar sorgen och döden så det är ingen idé att dölja dem. Barn lider inte av att se eller uppleva sorg eller prata om döden, utan kan lära sig väsentliga kunskaper för livet. Döljd och förbjuden sorg kan skada utvecklingen av barnets känsloliv och ge en felaktig modell.


- Prata om den döda bebisen tillsammans inom familjen.

Förlusten blir verklig och bebisens minne lever kvar i familjen.

Föräldrarnas ork är viktig

Föräldrarna kan stödja sitt sörjande barn på bästa sätt om de förstår sina egna sorgreaktioner och bearbetar sin egen förlust. Det är oerhört viktigt att ta hand om sitt eget orkande, för att under tunga perioder av sorg orka ta hand om barnet. Det vore bra att barnet inte bara iakttar sorg och gråtande, utan barnet försäkras om att han eller hon är lika värdefull som bebisen som dött. 

De sörjande föräldrarna behöver inte vänta sig att de beter sig som tidigare med barnet i och med att de inte har samma resurser i sorgen. Trots det är det bäst för barnet att få vara med föräldrarna istället för att bli bortskickade för att vårdas annanstans, även om avsikten skulle vara god. Det är bättre att be nära och kära att ta hand om barnet i det egna hemmet.  Hjälp till hemmet erbjuds även via kommunens familje-enhet. Kommunen erbjuder service, som till exempel psykologer på vårdcentral eller familjerådgivningen som kan hjälpa och ge råd om hur sorgen kan bearbetas med barn.