Det är viktigt för barnet att få delta i ritualerna

- Att se bebisen
Det kan vara viktigt för barnet att se den döda bebisen. På detta sätt blir förlusten verkligare för barnet och det är mer tydligt vem som sörjs. Det finns ings hinder att se den döda bebisen. Man kan exemplevis visa bara handen eller fötterna om ansiktet är mycket förändrat.

- Förbered barnet inför att se bebisen

Om barnet ska se den döda bebisen bör situtationen föreberedas väl. Det gäller att berätta om rummet där bebisen befinner sig, hur kistan ser ut och hur bebisen se ut i kistan. Det är viktigt att en vuxen först går in och tittar på bebisen och kommer tillbaka och berättar för barnet ifall bebisen se annorlunda ut än tidigare beskrivits. Det är också viktigt att berätta hur de vuxna kan reagera på att se bebisen. Det mentala förberedandet hjälper barnet att möta situationen på ett naturligt sätt utan att chockeras. Det kan hända att barnet inte bryr sig om att bebisen är död och spontant rör bebisen och undersöker den döda kroppen. På detta sätt blir det overkliga verkligt för barnet. Efter tittandet är det viktigt att ge utrymmer för barnets frågor och reaktioner. 

- Förberedelserna inför begravningen

Det är viktigt att inkludera barnen, även de minsta, i förberedelserna inför begravningen. På så sätt får de vara en viktig del av familjen, uttrcyka sin sorg, ta farväl och döden blir vekligare för dem. Barn skall beredas samma utttrymme att uttrycka sin sorg som vuxna, för att de skall acceptera förlusten. Barn kan exempelvis teckna en bild som kan läggas i kistan, ge ett av sina leksaker åt bebisen, välja kläderna åt bebisen eller sänka en eget blombukett vid jordfästningen. 

Det är bra att berätta om bergavningen i förväg. Man kan berätta vad som kommer att hända, hur lokalen ser ut, vilka som kommer att vara med, hurdan stämning kan råda och varför begravningen ordnas. Det är bra att berätta om de vuxnas reaktioner på bergavning.

- Stöd på bergavningen

Om föräldrarna är oroliga över hur de själv kommer att orka på bergavningen kan de be någon annan närstående vuxen att vara med barnet. Det är viktigt att minnas att barn inte har samma beteendenormer som vuxna och kan uppföra sig mycket rastlöst på begravningen. Man ska ge barnet möjlighet att prata om sina tankar kring begravningen och ställa frågor.

- Det kan hända att barnet inte vill se den döda bebisen eller delta i begravningen. Barnet ska självklart inte tvingas, men man ska heller inte gå med på barnets önskemål alldeles för snabbt.

- Kremeringen kan vara en svår sak att berätta om för barnet. Man kan förklara att döden innebär att kroppen förmultnar, då den inte längre känner något och snabbt omvandlas till aska då den bränns.